trikolora

Jednou z podpor podnikání má být poskytnutí záruky ke komerčním úvěrům, pro koho jsou tyto záruky určeny a jaké jsou podmínky?

V současnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje pokračování podpory malých a středních podnikatelů a živnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

Aktuálně dostupné záruky, dosud nepřizpůsobené na aktuální situaci, jsou záruky určené k úvěrům pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby. Tyto záruky jsou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jako produkt M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 pro úvěry provozní i investiční, výše zaručovaného úvěru je maximálně 4 mil. Kč, záruka je až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru s délkou ručení až 6 let. Záruku je možné získat k úvěrům, jejichž účelem je financování pořízení zásob, nákup strojů a zařízení, nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka 2015 až 2023, přičemž tuto smlouvu mají uzavřeny v podstatě všechny hlavní banky působící v České republice.


25. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo