trikolora

Jak mohu vůči státu uplatnit nárok na náhradu škody, která mi vznikla v souvislosti s krizovým opatřením?

Primárně je nutné uplatnit nárok na náhradu škody u příslušného orgánu krizového řízení, tj. orgánu, který vydal krizové opatření ve smyslu relevantních ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jež vedlo ke vzniku škody, a to písemně s uvedením důvodu, který musí být náležitě doložen a prokázán, do 6 měsíců od doby, kdy jste se o škodě dozvěděl, nejdéle však do 5 let od vzniku škody, jinak Vaše právo zaniká. Pokud příslušný orgán krizového řízení Váš nárok na náhradu škody neuzná, můžete uplatnit nárok soudní cestou proti státu. Je však důležité sledovat vývoj v této věci a přístup státu ke kompenzacím škod vzniklých podnikatelům.


03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo