trikolora

Jak mohu doložit a prokázat vzniklou škodu včetně ušlého zisku, vzniklou v důsledku uzavření mé provozovny, kterou je stát povinen nahradit?

K prokázání příčinné souvislosti mezi konkrétním krizovým opatřením, jímž byl zakázán prodej ve Vaší provozovně a vzniklou škodou včetně ušlého zisku, je relevantní jakákoliv dokumentace, která obě části náhrady škody doloží. V této souvislosti je však nutné mít na paměti, že se nelze s úspěchem domáhat náhrady té škody, která vznikla na základě samotné epidemie koronaviru, ale pouze škody vzniklé až na základě konkrétního krizového opatření vydaného na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č.  82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v důsledku nezákonných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Skutečnou škodu představují takové náklady, které jste musel v důsledku krizového opatření vynaložit, resp. takové, které byste jinak neměl důvod vynakládat. K doložení škody přichází v úvahu zejména následující dokumentace:

Pokud jde o ušlý zisk, zde je k jeho doložení relevantní zejména následující dokumentace:

Při určování výše škody k náhradě je nutné dávat pozor na vzájemnou kolizi (resp. úplný či částečný překryv) újmy v podobě ušlého zisku se zbytečně vynaloženými náklady, na kterou je dobré pamatovat a vypořádat se s ní tak, aby stejná újma nebyla uplatněna vícekrát.

V každém případě doporučujeme počítat s tím, že prokázání ušlého zisku ve sporu bude velmi náročné s výsledek bude zpravidla nejistý. Stanovení výše nároku na ušlý zisk musí počítat s tím, že nemůže být požadován veškerý ušlý zisk za období postižení pandemií koronaviru, ale jen ten, který byl způsoben v přímé souvislosti s krizovými opatřeními, případně nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a například ušlý zisk, který by nastal i bez takových opatření orgánů veřejné moci, například v důsledku změny chování zákazníků kvůli koronaviru, nebude možné úspěšně k náhradě uplatnit. Uvedené značně zvyšuje nároky na stanovení odpovídající výše ušlého zisku k náhradě.

Vzhledem k situaci, doporučujeme v této souvislosti dále sledovat vývoj v této věci a přístup státu ke kompenzacím škod vzniklých podnikatelům.


04. 05. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo