trikolora

K jakým změnám došlo při nahrazení usnesení Vlády opatřeními Ministerstva zdravotnictví dne 23. 3. 2020?

Vláda vydala dne 23. 3. 2020 několik usnesení, kterými zavedla různá krizová opatření omezující některá práva fyzických a právnických osob, mimo jiné omezila volný pohyb osob usnesením ze dne 15. března 2020, č. 85/2020 Sb., a to s účinností do 24. 3. 2020, 6:00 hod., kdy dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 3. 2020, č. 126/2020 Sb. mělo být, alespoň dle prezentace veřejnosti, prodlouženo ve shodné podobě.

Tato mediální prezentace Vládou však nebyla přesná. Usnesením ze dne 23. 3. 2020 Vláda totiž předchozí usnesení o krizovém opatření výslovně zrušila a současně vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, jímž bylo rozhodnuto o omezení volného pohybu osob prakticky ve shodném rozsahu, jen s novým vymezením doby účinnosti. Prakticky shodným způsobem došlo k „prodloužení“ usnesení Vlády ČR o krizovém opatření spočívajícího v omezení maloobchodního prodeje, když usnesení ze dne 14. března 2020, č. 82/2020 Sb., bylo zrušeno usnesením č. 127/2020 Sb. ze dne 23. března 2020 a fakticky nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020-1.

Tyto uvedené změny sice nezměnily samotný obsah opatření, resp. zákazů a stanovených povinností v nich obsažených, podle našeho názoru však mají značný vliv přinejmenším na vyplácení náhrad mezd zaměstnancům, kteří v důsledku přijatých opatření nemohou vykonávat práce pro své zaměstnavatele, a uplatnění nároku vůči státu na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními.


30. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo