trikolora

Obchodní partner odmítl plnit smluvní povinnost s odůvodněním, že se pro něho za současné situace spojené s epidemií koronaviru stalo plnění smlouvy obtížnějším? Je oprávněn v této situaci neplnit smlouvu?

Skutečnost, že se pro Vašeho obchodního partnera stalo plnění obtížnějším, aniž by vlivem této změny okolností došlo k hrubému nepoměru ve vašich vzájemných právech a povinnostech, nic nemění na jeho povinnosti plnit smluvní závazky řádně a včas, neboť nepodstatná změna okolností není z právního hlediska pro splnění závazku významná. Nedotčeny zůstávají i zákonné či smluvní sankce spojené s neplnění smlouvy. 

Probíhající epidemii koronaviru (COVID-19) a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci lze však pokládat z právního hlediska za zásah tzv. vyšší moci (vis maior), přičemž podle ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že ten, kdo poruší smluvní povinnosti, se může zprostit povinnosti k náhradě újmy vzniklé v souvislosti s tímto porušením tehdy, pokud prokáže, že mu ve splnění dané povinnosti bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tedy právě vyšší moc.   


30. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo