trikolora

Obchodní partner je již od března 2021 v prodlení s úhradou faktury? Jak mám za současné situace postupovat?

Epidemii koronaviru (COVID-19) a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci lze pokládat z právního hlediska za zásah tzv. vyšší moci (vis maior), na který občanský zákoník pamatuje i v souvislosti s odpovědností za prodlení se splněním závazku. Je ovšem třeba zdůraznit, že na vyšší moc se nelze odvolat, pokud nastala až po vzniku prodlení se splněním smluvní povinnosti. S ohledem na skutečnost, že se Váš dlužník ocitl v prodlení již před vyhlášením nouzového stavu a vyostřením celkové situace kolem koronaviru, nemají tyto skutečnosti žádný vliv na jeho povinnost zaplatit Vám fakturovanou dlužnou částku a Vaše odpovídající právo požadovat její uhrazení.


03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo