trikolora

Kdo a kdy bude mít nárok na přímou finanční podporu?

Ministerstvo financí a Finanční správa představili program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru tzv. „Pětadvacítka“. Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu může OSVČ podat za první bonusové období (12. 3. až 30. 4. 2020) a druhé bonusové období (1. 5. až 8. 6. 2020).  Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 25.000,- Kč za bonusové období. 

K žádosti je nutné připojit čestné prohlášení žadatele o splnění několika základních požadavků, které jsou následující: 

(i) osoba samostatně výdělečná činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, 

(ii) vykonávající činnost jako činnost hlavní nebo (iii) vedlejší (pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, 

(iv) která má aktivní živnostenské oprávnění ke dni 12. 3. 2020 pro první bonusové období nebo ke dni 1. 5. 2020 pro druhé bonusové období a 

(v) nemůže vykonávat tuto činnost zcela nebo zčásti nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.


15. 05. 2020


Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo