trikolora

Jaká jsou plánovaná opatření ohledně DPH?

Podle Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem zveřejněného Ministerstvem financí bude postup daňové správy u DPH takový, že pokud nebude na straně poplatníka možno podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně:

Dále podle uvedeného průvodce dojde-li k pozdnímu podání daňového přiznání k DPH poplatníkem, dojde kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše také k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. To však bude podle tohoto průvodce platit pouze za předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

V této souvislosti doporučujeme spíše se nespoléhat na automatické prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení a pozdní podání daňového přiznání k DPH, neboť z uvedeného průvodce plyne, že nebudou automaticky prominuty všechny v úvahu přicházející pokuty, a tedy doporučujeme v případě pozdního podání kontrolního hlášení nebo daňové přiznání podat i individuální žádost o prominutí pokut z důvodů souvisejících s koronavirem i s uvedením těchto důvodů.


30. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo