trikolora

Můžu po státu stále požadovat náhradu škody, i když došlo k nahrazení původních usnesení Vlády ČR opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Aktuální situace se značně změnila, když došlo k nahrazení přijatých usnesení Vlády ČR novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Původní usnesení Vlády ČR byla vydána podle krizového zákona, avšak opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, což má značný dopad na právní výklad ve smyslu, zdali dotčená osoba vůbec může uplatnit nárok vůči státu na náhradu škody způsobenou krizovými opatřeními. To vše je nyní v rámci odborné veřejnosti velmi diskutovanou otázkou. 

Diskuse odborné veřejnosti v zásadě různými cestami dospívá k závěru (ač existují i opačné názory), že náhrady škody podle krizového zákona se budou moci přímo dotčené osoby domáhat, a to jak za prvních 10 dní trvání omezení, tak i za dobu platnosti omezení vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nicméně, s ohledem na stanoviska členů Vlády ČR lze očekávat, že žádostem o náhradu škody podle krizového zákona nebude v zásadě vyhovováno a bude nutné celou situaci řešit v rámci navazujících soudních řízení, kde bude celá věc řádně posouzena soudy.

Pokud by však nebyl připuštěn výše uvedený právní výklad, ke kterému se přikláníme (tj. uplatnění krizového zákona na vymáhání nároku na náhradu škody), uplatňoval by se na vymáhání náhrady škody od okamžiku účinnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon o odpovědnosti státu), kde se uplatní jiný režim. Aby mohla být uplatňována náhrada takové škody, je třeba, aby opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné. V případě, že není prokázána souvislost mezi vzniklou škodou a nezákonností vydaného opatření Ministerstva zdravotnictví, tak nárok na náhradu škody nevzniká.

V této souvislosti je důležité sledovat vývoj v této věci a přístup státu ke kompenzacím škod vzniklých podnikatelům.


30. 03. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo