trikolora

Mají zaměstnanci v pracovním procesu nárok žádat roušky od svého zaměstnavatele nebo musí používat své vlastní?

Vláda České republiky s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. zakázala všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiných prostředků, které brání šíření kapének.

Ačkoli tedy musíte mít ochranné prostředky dýchacích cest mimo jiné i ve vašem zaměstnání, žádný právní předpis nestanoví zaměstnavateli povinnost vám tyto prostředky opatřit a poskytnout. Pokud Vám tedy roušku nebo jinou ochranu nezajistí zaměstnavatel, musíte si ji zajistit svépomocí.

Současně však platí, že zaměstnavatel je povinen k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a vytváření bezpečného a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovních podmínek při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. Musí tedy přijmout taková opatření, aby bylo chráněno zdraví zaměstnanců.

Přesná odpověď na Váš dotaz bude zejména záviset na konkrétních rizicích dané práce a situace – jiné posouzení bude pro kancelářskou práci bez styku s veřejností a jinak tomu bude např. u pokladních, kurýrů apod.


07. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo