trikolora

Vztahuje se zákaz prodeje na tržištích i na prodejce potravin a květin?

V zásadě ano. Na základě krizového opatření vlády a navazujícího opatření Ministerstva zdravotnictví je sice pro prodejny potravin a květinářství výslovně stanovena výjimka z obecného zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Nicméně na základě usnesením vlády České republiky č. 208/2020 o přijetí krizového opatření platí súčinností od 14. března 2020 06:00 současně výslovný zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích.

Při posouzení, zda je prostor ve kterém se Vaše prodejna nachází tržnicí nebo tržištěm, je nutné vycházet z tržního řádu obce, na jejímž území se nachází. Lze však konstatovat, že jejich společným charakteristickým znakem je užívání pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více právnickými nebo fyzickými osobami, přičemž skutečnost, zda jsou prostory výslovně označeny jako ,,tržnice“ nebo ,,tržiště“ či nikoli, není pro posouzení výše uvedeného rozhodná.

Pokud tedy prostory v nich se nachází Vaše prodejna potravin nebo květin splňují definiční znaky a vymezení stanové příslušným tržím řádem pro tržnici nebo tržiště, je maloobchodní prodej v těchto prostorách bez dalšího zakázán.


07. 04. 2020

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo