trikolora

Mám nárok na náhradu plateb zaměstnancům, kteří jsou v důsledku ztráty trhu mimo pracoviště?

V zásadě ano. Pokud zaměstnavatel není schopen zaměstnancům přidělovat práci v důsledku výpadku výrobních vstupů, tj. dodávek nezbytných surovin, výrobků či služeb, které jsou nutné pro jeho činnost (prostoje) v souvislosti s COVID-19, je povinen takovýmto zaměstnancům za dobu bez práce vyplácet náhradu mzdy nebo platu podle § 207 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. 

 Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost) dle § 209 zákoníku práce, a to v souvislosti s COVID-19, činí náhrada mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku. Takové opatření může být přijato pouze na základě dohody s odborovou organizací nebo, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, na základě vydaného vnitřního předpisu (nikoli retroaktivně - zpětně).

 V obou výše popsaných případech a za současného splnění podmínek programu cíleného Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ Ministerstva práce a sociálních věcí, náleží zaměstnavateli příspěvek ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29.000,- Kč (v superhrubé mzdě).


09. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo