trikolora

Měli by zaměstnanci ze zahraničí, konkrétně z Ukrajiny, opustit území ČR ihned po ukončení nouzových opatření? Případně jaký režim by měl v tomto nastat? Platí zde nějaká speciální pravidla pro oblast agenturního zaměstnávání?

Pokud jde o pracovníky ze zemí mimo EU, na základě krizového opatření vlády České republiky došlo s účinností ke dni 16. března 2020, resp. na základě navazujícího opatření s účinností ke dni 24. března 2020 k automatickému prodloužení platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení opatření, osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákoníku práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, a to na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu. Pokud tedy nebude povolení k zaměstnání ve smyslu ustanovení § 89 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti po skončení nouzového stavu prodlouženo standardním způsobem (jaký by byl použit, kdyby nouzového stavu nebylo), nemohou být zahraniční pracovníci po uplynutí 60 dnů od skončení nouzového stavu nadále zaměstnáváni. Na výše popsané nemá žádný vliv, zda se jedná o agenturní zaměstnávání či nikoliv. Lze však důvodně očekávat, že agentura práce na dodržování výše popsaného dohlédne a ponese odpovědnost za případná porušení.


09. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo