trikolora

Překonáváme dočasnou platební neschopnost a jeden z našich věřitelů na nás podal insolvenční návrh. Věříme, že krizi zvládneme, ale potřebujeme nějaký čas. Co máme dělat?

Poté, co nabude účinnosti zákon „Lex COVID justice“[1] až do 31. 8. 2020, budete moci využít institutu tzv. mimořádného moratoria upraveného v § 127a insolvenčního zákona. Mimořádné moratorium bude sloužit k dočasné ochraně před věřiteli podnikatele (společnosti), kteří se ocitnou v úpadku v důsledku mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19. Mimořádné moratorium může trvat až 3 měsíce, přičemž bude možné požádat o jeho prodloužení o další 3 měsíce. Podrobnosti o podmínkách pro vyhlášení mimořádného moratoria naleznete v další odpovědi zde.

V rámci mimořádného moratoria bude možné získat potřebný čas na znovuobnovení činnosti, provedení interní restrukturalizace, vyřízení a čerpání některé ze státních podpor či vyjednání externího financování. Po dobu trvání mimořádného moratoria nebude totiž možné vydat rozhodnutí o úpadku nebo provádět exekuci. Zároveň Vaši dodavatelé energií, surovin, zboží a služeb nebudou za trvání mimořádného moratoria oprávněni tyto smlouvy vypovědět či od nich odstoupit z důvodu Vašeho dřívějšího prodlení s placením nebo pro zhoršení Vaší majetkové situace. Uvedené omezení pro jednostranné ukončování smluv se uplatní pouze za podmínky, že budete na základě těchto smluv hradit řádně a včas alespoň závazky bezprostředně související se zachováním Vašeho provozu.

Návrh na vyhlášení mimořádného moratoria bude nicméně nutné podat nejpozději do 15 dní od okamžiku, kdy Vám soud doručí insolvenční návrh.

Poté, co nabude účinnosti zákon „Lex COVID justice“ až do 31. 8. 2020, nebudou přípustné žádné věřitelské insolvenční návrhy. Podá-li věřitel insolvenční návrh v tomto období, soud k němu nebude vůbec přihlížet a insolvenční řízení nebude zahájeno. Z tohoto důvodu doporučujeme v insolvenčním rejstříku zkontrolovat, kdy byl insolvenční návrh doručen soudu.

Projednávání zákona „Lex COVID justice“ sledujeme a naši odpověď budeme aktualizovat v závislosti na finální podobě přijaté právní úpravy.


10. 04. 2020

__________

[1] Jedná se o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, jehož návrh je v současné době projednáván Parlamentem ČR.

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo