trikolora

Co musíme splnit, abychom mohli požádat o mimořádné moratorium?

O vyhlášení mimořádného moratoria budou moci požádat podnikatelé (společnosti) pouze v období od účinnosti zákona

„Lex COVID justice“[1]  do 31. 8. 2020. Základní podmínkou je skutečnost, že úpadek nastal až po 12. 3. 2020. Pokud jste se do úpadku dostali k dřívějšímu datu, nebudete moci požádat o mimořádné moratorium. Podrobnosti o výhodách mimořádného moratoria naleznete v předcházejícím článku zde.

Mimořádné moratorium bude možné vyhlásit pouze, pokud bude návrh podáván v důsledku mimořádných opatření při epidemii COVID-19. Žádat o mimořádné moratorium budou moci společnosti, které od 12. 1. 2020 (tj. dva měsíce před 12. 3. 2020) nevyplatily svým společníkům, akcionářům či členům svých orgánů mimořádné podíly na zisku (dividendu, tantiému) a zároveň těmto osobám neposkytly jiné mimořádné plnění. Splnění těchto podmínek budete muset doložit čestným prohlášením.

Kromě výše uvedeného bude muset návrh na vyhlášení mimořádného moratoria obsahovat obecné náležitosti každého podání a další skutečnosti uvedené v § 127a odst. 2 insolvenčního zákona. Návrh bude možné podat prostřednictvím elektronického formuláře.

Projednávání zákona „Lex COVID justice“ sledujeme a naši odpověď budeme aktualizovat v závislosti na finální podobě přijaté právní úpravy.


10. 04. 2020

___________

[1] Jedná se o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, jehož návrh je v současné době projednáván Parlamentem ČR.

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo