trikolora

Jsme malá firma a výroba nám spadla na 60 - 70 %, zaměstnanci zatím všichni pracují, ale nejsou dostatečně vytíženi, nechceme však propouštět. Máme možnost žádat o nějakou z podpor od státu?

Ve Vámi popisované situaci přichází v úvahu v zásadě dva různé režimy překážek v práci na straně zaměstnavatele, a to následující.

Pokud nejste jako zaměstnavatel schopen zaměstnancům přidělovat práci v důsledku výpadku výrobních vstupů, tj. dodávek nezbytných surovin, výrobků či služeb, které jsou nutné pro jejich činnost (prostoje) v souvislosti s COVID-19, můžete zaměstnancům oznámit existenci překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Po dobu, kdy budou Vaši zaměstnanci bez práce, jste povinen vyplácet jim náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. 

Pokud jako zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu Vašich výrobků – poptávce po Vašich produktech (částečná nezaměstnanost) v souvislosti s COVID-19, přichází v úvahu překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 209 zákoníku práce. Takové opatření však může být přijato pouze na základě dohody s odborovou organizací nebo, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, na základě vydaného vnitřního předpisu. Pokud tedy spatřujete ve výše popsaném Váši aktuální situaci, doporučujeme vnitřním předpisem vyhlásit existenci překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti a stanovit výši poskytovaného průměrného výdělku, kterou budete zaměstnancům poskytovat za dobu, kdy jim nebude přidělována práce. V této souvislosti je nutné upozornit, že minimální výše náhrady mzdy musí činit 60 % průměrného výdělku a není možné překážku vyhlásit zpětně.

V obou výše popsaných případech a za současného splnění podmínek programu cíleného Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ Ministerstva práce a sociálních věcí, by Vám náležel příspěvek ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy,včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29.000,- Kč (v superhrubé mzdě).

Podle obsahu Vašeho dotazu a Vámi popsané situace byste na uvedenou podporu v programu „Antivirus“ měli dosáhnout. Informace včetně manuálu pro zaměstnavatele vypracované Ministerstvem práce a sociálních věcí naleznete na internetových stránkách https://antivirus.mpsv.cz/


16. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo