trikolora

V případě, že požádáme podporu v programu Antivirus a obdržíme ji, jak to bude s kontrolami této podpory a nehrozí, že shledá nějaké pochybení a nařídí vrácení náhrad?

Co se týče kontrolní činnosti, pak v průběhu realizace programu Antivirus i po jeho skončení bude podle našich informací kladen důraz na kontrolní činnost. Následnou kontrolu bude provádět ÚP ČR ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce (dále jen „SUIP“). Při kontrole bude zaměstnavatel podle našich informací prokazovat zejména

V případě, že budete například žádat o podporu z důvodu prostoje či částečné nezaměstnanosti,bude třeba uchovávat příslušné doklady prokazující vznik těchto překážek a tedy být připraven prokázat vznik překážek a správnost údajů uvedených v žádosti o podporu a stejně tak plnění podmínek dohody, která je v rámci programu Antivirus uzavírána.


Co se týče případných sankcí, je třeba počítat s tím, že úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin. Porušení podmínek dohody, která je v rámci programu Antivirus uzavírána, je důvodem pro vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu k řešení pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Kontrola oblasti pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně sankcionována, ze strany SUIP (Státní úřad inspekce práce).


Čerpáte-li jakékoli příspěvky z programu Antivirus, důrazně doporučujeme se na takovou kontrolu připravit, jelikož lze očekávat její provedení u naprosté většiny subjektů, které podporu čerpaly.


30. 10. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo