trikolora

Může být s ohledem na aktuální situaci považován výrobce léčivých přípravků a nebo doplňků strany za subjekt kritické infrastruktury?

V prvé řadě bychom poukázali na nařízení vlády č. 154/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., na jehož základě byla změněna, resp. doplněna odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví. S účinností od 9. dubna 2020 tak mohou být prvkem kritické infrastruktury vedle zdravotnických zařízení rovněž farmaceutické společnosti, které splňují následující odvětvová kritéria:

Výkon činnosti držitele povolení k výrobě léčivých přípravků spočívající ve výrobě léčivých přípravků nebo meziproduktů léčivých přípravků, a to včetně dalších souvisejících výrobních postupů, není-li činností pouze přebalování, balení, změny balení nebo úpravy balení, který na území České republiky

a) má nejméně 250 zaměstnanců celkem nebo

b) vyrobí nejméně 350 milionů vyrobených kusů pevných lékových forem za rok.

Vzhledem k tomu že doplňky stravy nepatří mezi léčivé přípravky, ale jsou potravinami, pak ohledně výroby doplňků stravy je třeba situaci posuzovat s ohledem na prvky kritické infrastruktury v oblasti potravinářství. I zde jsou stanovena specifická odvětvová kritéria a neplatí tedy, že každý výrobce potravin automaticky je prvkem kritické infrastruktury. Konkrétně se jedná o následující kritéria:

Potravinářská výroba

Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle základních druhů potravin

a) mlýnské výrobky: nejméně 80000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,

b) cukr: nejméně 230000 tun za rok,

c) pekařské výrobky: nejméně 600000 tun za rok podle základních druhů pekařských výrobků,

d) mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100000 tun mlékárenských výrobků za rok,

e) maso a masné výrobky: nejméně 200000 tun masa za rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných výrobků.

S ohledem na výše uvedené výroba doplňků stravy nespadá podle našeho názoru do prvků kritické infrastruktury v potravinářském odvětví.


16. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo