trikolora

Jak mohou dostat do České republiky pracovníky ze zahraničí, kteří mají povolení pro práci v našem potravinářském závodu?

Usnesením vlády České republiky č. 387 byly s účinností ode dne 14. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu stanoveny výjimky ze zákazu vstupu na území České republiky, a to:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky - manžele a nezletilé děti - občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

h) v naléhavých mimořádných situacích.

V této souvislosti je nutné upozornit, že Usnesením vlády České republiky č. 198 byl s účinností od 14. března 2020 zastaven příjem žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky, zastavena řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto a přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech. Pokud se tedy jedná o pracovníky, kteří mají pouze pracovní povolení, ale nemají potřebná pobytová víza, není za současné situace možné, aby vykonávali prací na území České republiky, neboť jim nebude umožněn vstup, ledaže by se jednalo o přeshraniční pracovníky dle bodu d) nebo pracovníky servisu kritické infrastruktury dle bodu f) výše uvedeného výčtu. Kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou však nastavena velice přísně a i při jejich současném naplnění je možné pouze jednorázově zajistit neodkladnou či havarijní opravu a servis technologie v potravinářské a zemědělské výrobě (zejména opravy či servis výrobní linky, zemědělských strojů, apod.) zahraničním pracovníkem, nikoli tedy soustavný výkon práce v masozávodu.


21. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo