trikolora

Jak postupovat po ukončení nouzového stavu ve vztahu k pracovníkům z Ukrajiny, kteří jsou zde na základě krátkodobého povolení k pobytu? Je možné jejich povolení prodloužit, nebo bude nutné zajistit nová povolení pro pracovníky, kteří výpadek nahradí?

Usnesením vlády České republiky č. 198 byl s účinností od 14. března 2020 zastaven příjem žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky, zastavena řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto a přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech. Současně však došlo krizovým opatření vlády České republiky s účinností ke dni 16. března 2020, resp. na základě navazujícího opatření s účinností ke dni 24. března 2020 k automatickému prodloužení platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení opatření, osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, a to na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu. 

Ihned po skončení nouzového stavu budou cizinci moci zažádat o prodloužení potřebných povolení standartním způsobem. Pokud jsou cizinci na území České republiky pouze na základě krátkodobého víza, je nutné podat na žádost na odborech cizinecké policie Krajských ředitelství policie České republiky podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend. Žádost o prodloužení krátkodobého víza policie vyřídí ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. V této souvislosti je však nutné upozornit, že prodloužení je možné jen ve výjimečných případech, které jsou stanoveny v čl. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), tzn. doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo pokud má příslušný orgán za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Pokud nebude povolení prodlouženo, budou Vaši zaměstnanci muset po uplynutí 60 dnů od skončení nouzového stavu opustit území České republiky a bude nutné včas zajistit dokumenty pro další cizince, kteří výpadek nahradí. O žádostech o krátkodobé vízum k zaměstnání se běžně rozhodne během 3 – 5 dnů. Zákonná lhůta pro vyřízení je 15 dnůV jednotlivých případech může být zákonná lhůta pro vyřízení prodloužena na 45 dnů, zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení. Pokud bude tedy žádost o udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu podána ihned po skončení nouzového stavu, lze předpokládat, že budou potřebná povolení novým zaměstnancům udělena dříve, než uplyne prodloužená doba platnosti povolení stávajících zaměstnanců.

Pokud jde o povolení k zaměstnání, žádost o jejich prodloužení musí být podána nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání, a to standardním způsobem dle ustanovení § 94 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud cizinec požádá o prodloužení povolení k zaměstnání, může být dále zaměstnáván v době od konce platnosti svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání.


21. 04. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo