trikolora

Jaké sankce mi hrozí v případě nesplnění peněžitého dluhu v důsledku mimořádných opatření vydaných v souvislosti se současnou epidemií?

Pokud jako dlužník prokážete, že Vám omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, je Váš věřitel na základě § 29 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, oprávněn po dobu jeho trvání požadovat sankce pro případ prodlení pouze do výše stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení.

Toto omezení se vztahuje na prodlení, které́ nastalo ode dne 12. března 2020. Nevztahuje se však na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti výše referovaného zákona, tj. 24. dubna 2020 a tyto účinky pominou nejpozději 30. června 2020.


15. 05. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo