trikolora

Jaký má Lex Covid (justice) dopad na procesní lhůty v soudních a jiných řízeních?

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, má dopad na běh a promeškání vybraných procesních lhůt v zájmu účastníků řízení především tam, kde to zákon nyní neumožňuje.

Prominutí zmeškání lhůty se týká občanského soudního řízení, insolvenčního řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a exekuční řízení, soudního řízení správního, trestního řízení, řízení před Ústavním soudem a dále pak řízení u Ministerstva spravedlnosti jednak o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a jednak řízení o peněžité pomoci obětem trestných činů.

Pro tyto účely je mimořádným opatřením myšleno jak krizové opatření vlády podle krizového zákona, tak i opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické správy podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Zmeškání lhůty nebude účastníkům řízení prominuto automaticky. Po ukončení nebo zrušení mimořádného opatření či ukončení nebo zrušení nouzového stavu, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, bude muset být o prominutí lhůty účastníkem řízení zažádáno prostřednictvím návrhu, a to pouze na základě důvodů přímo vyplývajících z nemožnosti vykonání procesního úkon kvůli mimořádnému opatření. Lhůty pro podání návrhu na prominutí zmeškání procesních lhůt se liší dle typu řízení. Nejdelší lhůta pro podání návrhu pro zmeškání lhůt je stanovena na 15 dní v občanském soudním řízení a řízení před Ústavním soudem. Ve správním soudnictvím je lhůta pro podání dva týdny. V řízení o výkonu rozhodnutí o exekučním a insolvenčním řízení je lhůta stanovena na 7 dnů. Nejkratší doba je stanovena v trestním řízení, kdy má účastník řízení na podání návrhu pouhé tři dny.


15. 05. 2020

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo