trikolora

Jaká je situace s prodloužením programu Antivirus, režimů A, A Plus a B?

Režim A programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí, který kompenzoval náhradu mezd zaměstnanců, kteří nemohli konat práci z důvodu uzavření provozu a zaměstnanců v nařízené karanténě byl usnesením Vlády ČR č. 1365, o prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (dále jen „Usnesení“)prodloužen až do 28. února 2021.Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100% náhrady mezd, v případě karantény nadále zůstává příspěvek ve výši 80% náhrady mezd.


Vláda ČR současně Usnesením prodloužila i režim B programu Antivirus do 28. února 2021. Příspěvek je tedy možné získat v případě, že zaměstnavatel není schopen zaměstnancům přidělovat práci v důsledku výpadku výrobních vstupů, tj. dodávek nezbytných surovin, výrobků či služeb, které jsou nutné pro jeho činnost (prostoje) v souvislosti s COVID-19.

Zaměstnavatel je povinen takovýmto zaměstnancům za dobu bez práce vyplácet náhradu mzdy nebo platu podle § 207 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, nebo při absenci významné nebo klíčová části zaměstnanců (například z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců), jimž náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku dle § 208 zákoníku práce, anebo pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost) dle § 209 zákoníku práce, a to v souvislosti s COVID-19, kdy činí náhrada mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku. Poslední zmínění opatření může být přijato pouze na základě dohody s odborovou organizací nebo, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, na základě vydaného vnitřního předpisu (nikoli retroaktivně - zpětně).

 

Shodně s výše uvedeným Vláda ČR prodloužila svým Usnesením Režim Antivirus Plus (Režim A Plus) který se týká zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními Vlády ČR v rámci speciálně druhé vlny šíření koronaviru,
a to shodně s programem Antivirus A a B, tj. do 28. února 2021.

 

Více aktuálních informací ohledně Režimu ARežimu B programu Antivirus naleznete na webu PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.


03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo