trikolora

Jaké jsou obecné podmínky programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo dne 19. června 2020 Výzvu k programu COVID – Nájemné, přičemž žádosti o tuto podporu bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, pouze on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz a ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity (www.eidentita.cz).

Obecně

COVID – Nájemné je speciální dotační program a je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách

Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele a celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude dle prohlášení MPO v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.

Oprávněným žadatelem je nájemce, který: 

Podmínky pro přiznání podpory se liší podle toho, zda je provozovna umístěna v objektu vlastněném státem nebo v objektu v soukromém vlastnictví.

Podmínky pro přiznání podpory u provozovny v nestátním objektu 

Tyto podmínky jsou následující:

  1. poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného. Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, vždy však před podáním žádosti o podporu;
  2. uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory; a
  3. výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného. 

Podmínky pro přiznání podpory u provozovny ve státním objektu

Tyto podmínky jsou následující:

  1. nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je situována provozovna, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného);
  2. uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory; a
  3. výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného. 

Co bude třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému programu, přičemž povinnými přílohami jsou:

Žádosti lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020 a podpora bude poskytována od vyhlášení výzvy do 31. prosince 2020.


24. 08. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo