trikolora

Jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku v rámci Výzva 2 programu COVID - Nájemné?

Na žadatele o příspěvek v rámci programu nejsou kladeny zvláště obtížné podmínky, při jejichž splnění dojde k přiznání příspěvku.


Žadatel musí být fyzickou či právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost a musí užívat provozovnu na základě platné nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatele před 1.7.2020.

Je nutné, aby žadatel uhradil před podáním žádostí alespoň 50% rozhodného nájemného.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv, nebo osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.

Žadatel nesmí být v prodlení s platbami vůči vybranám státním institucím a poskytovatelům podpory (např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny či finanční úřad).


Žádost o příspěvek se podává online prostřednictvím Portálu AIS MPO, kde jsou potřebné doklady a čestná prohlášení žadatele předpřipraveny. Všechny přílohy bude do systému muset sám vložit žadatel.


Více informací se dočtete v článku na webu PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.


30. 10. 2020

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo