trikolora

Co mohou podnikatelé čekat od nového programu COVID – Gastro?

Nový program COVID – Gastro má za cíl zmírnit negativní dopady na provozovny v souvislosti s mimořádnými opatřeními, na základě kterých byli nuceni provozovatelé svoji činnost omezit nebo úplně provozovny uzavřít. 

 

Program, který byl připraven a bude administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu, byl schválen vládou 4. ledna 2021. Stát v rámci nového programu přispěje na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, splátky úvěru, odpisy, daně apod. V rámci 1. výzvy se bude brát v potaz období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021

 

Výše podpory bude činit za každého zaměstnance v pracovním poměru (případně spolupracující OSVČ) 400 Kč za den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Výpočet podpory závisí na počtu dnů mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády. V případě zaměstnanců na částečných či zkrácených úvazcích si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek. Přehled sektorů a počet uznaných dnů pro stanovení výše podpory je stanoven v Příloze č. 2 programu. 

 

Pro poskytnutí podpory se počítají zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Finanční podpora je omezena vyčerpáním limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, výše podpory na jednoho příjemce podpory (podnik) je tedy maximálně 800 tisíc eur.  

 

Žádosti bude možné podávat od 15. ledna 2020 a to prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro podání žádosti bude důležitá eIdentita, jedná se o zřízení aktivní identity fyzické osoby na portále www.eIdentita.cz. To je potřebné alespoň pro jednoho uživatele žadatele. Vstup (registrace žadatele, přihlášení) do dotačního informačního systému AIS MPO je umožněn výhradně prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (portál eIdentita), který byl zprovozněn v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. Pro získání identity na portálu eIdentita může fyzická osoba využít eObčanku, NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz), čipovou kartu Starcos nebo mojeID. 

 

Dále je možné ověření identity pomocí kombinace „Jméno, heslo, SMS“, po vyplnění formuláře (zde: https://info.eidentita.cz/ups/UpsZalozeni.aspx) dojde k vygenerování identifikačního čísla žádosti, která je potřeba aktivovat jedním ze způsobů: 

 

 

Bližší informace o programu COVID – Gastro naleznete na webu MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/


08. 01. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo