trikolora

Jak je to aktuálně s kompenzačním bonusem pro OSVČ?

Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit.
 

Předmětem kompenzačního bonusu dle § 6 odst. 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“) je výkon samostatné výdělečné činnosti, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána či omezena opatřeními přijatými orgány státní správy k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a dále dle § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu je předmětem tohoto bonusu výkon samostatné výdělečné činnosti, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení současnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s výskytem koronaviru vztahujícího se na:

 

Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020, druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020, třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 a čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020.


Žádost bylo možné podat nejpozději do 5. 1. 2021 pro první bonusové období, do 22. 1. 2021  pro druhé bonusové období, do 15. 2. 2021 pro třetí bonusové období, a do 25. 2. 2021 pro čtvrté bonusové období.

03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo