trikolora

Výzva 3 programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné, co přináší a jaké jsou podmínky pro přiznání nároku?

Třetí výzva programu COVID – Nájemné navazuje na druhou výzvu, kdy kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, (tj. včetně prodejců potravin) a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora v rámci třetí výzvy, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Stát v rámci třetí výzvy programu COVID - Nájemné podnikatelům přispěje 50% ze základního nájemného za rozhodné období (Pozn. Základním nájemným rozumíme nájemné bez DPH a jakýchkoliv variabilních složek, marketingových či obratových příplatků apod.).

Příspěvek bude proplácen ex post až po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli, žadatel tedy musí mít nájemné za relevantní období řádně uhrazeno, a to minimálně ve výši 50%, a toto bude i v rámci žádosti dokládat. Podpora bude poskytnuta maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce/žadatele (Pozn. pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají).

Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin do 22. března 2021 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO

Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná. 

03. 02. 2021

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo