trikolora

Dotýká se Lex Covid Justice II insolvenčního řízení?

Dne 13. 11. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 460/2020 Sb., kterým se mění, mimo dalších zákonů, i zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid Justice II“). Podstatné změny doznalo tzv. mimořádné moratorium, kdy došlo k úpravě doby, ve které mohou dlužníci žádat o toto ochranné moratorium, a to až do 30. 6. 2021. Do uplynutí této doby mohou podnikající dlužníci požádat insolvenční soud o tuto ochranu před věřiteli, a to bez jejich souhlasu. Možnost mohou využít však pouze ti, kteří se ještě ke dni 5. 10. 2020 v úpadku nenacházeli. Pokud se tedy některý z dlužníků dostal do úpadku např. v létě minulého roku, nemá již možnost požádat insolvenční soud o mimořádné moratorium.

Významnou změnou, kterou Lex Covid Justice II přináší, je dále neprodloužení zákazu podávání insolvenčních návrhů věřiteli. Nezbývá než uzavřít, že dlužníci, kteří se ocitnou od 1. 9. 2020 v úpadku, nebudou již dále chránění před podáním věřitelského insolvenčního návrhu, jak tomu bylo od 17. 4. 2020 do 31. 8. 2020. Naopak lhůta, po kterou je odložena povinnosti podat insolvenční návrh dlužníkem, byla prodloužena, a to až do 30. 6. 2021.

03. 02. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo