trikolora

Je nějakým způsobem upraveno povinné testování zaměstnanců v potravinářském podniku v případě výskytu onemocnění COVID-19?

Na základně aktuálních vládních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla vyhlášena povinnost testování v podnicích, a to na základě následujících kritérií. Povinnost testování bude zavedena od 3. března 2021 pro společnosti s více než 250 zaměstnanci, od 5. března 2021 se bude povinnost týkat i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. Povinné testování se dále rozšiřuje i na veřejné zaměstnavatele s alespoň 50 zaměstnanci, tato povinnost byla stanovena od 10. března 2021, přičemž od 17. března 2021 nemůže být zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu.

Kritérium pro povinnost testování se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců společnosti, nikoliv od počtu zaměstnanců, kteří se nacházejí na místě pracoviště. Mezi zaměstnance, kteří musí být testováni, se počítají i agenturní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnavateli přiděleni a pracují osobně na pracovišti nebo osoby, které na základě jiného než pracovněprávního vztahu a současně vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti společně se zaměstnanci zaměstnavatele (např. spolupracující OSVČ či jiné osoby, které se vyskytují pravidelně na daném pracovišti – např. coworking).

Potravinářské podniky tedy spadají obecně pod zaměstnavatele s povinností testovat, pokud splňují požadovaný počet zaměstnanců. 

Výjimka z povinného testování se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nově je však potřeba o této skutečnosti doložit potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb. Další výjimkou z povinného testování je vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a sice po 14 dnech od očkování. Povinné testování se dále nevztahuje ani na zaměstnance, kteří vykonávají práci z domova (pracují tzv. na home office). Osoby pracující na home office jsou započítávány do celkového počtu zaměstnanců, od kterého se povinnost testování pro zaměstnavatele odvíjí, povinnost testování se těchto osob však netýká.

Zaměstnavatelům se v případě samoodběrových testů ukládá povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců, a to včetně agenturních zaměstnanců, spolupracujících OSVČ apod. Pro samotnou likvidaci použitých antigenních testů je stanoven metodický pokyn Ministerstva životního prostředí dostupný zde: Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob. Použité testy se při dodržení přesného postupu (použití vhodného pytle, dezinfekce) mohou dát do směsného odpadu.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance testovat, musí vyřešit otázky související se zpracováním osobních údajů.

09. 03. 2021 

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo