trikolora

Jak se mohou osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců dobrovolně samotestovat antigenními testy?

Od 1. března 2021 se mohou OSVČ bez zaměstnanců dle následujícího postupu dobrovolně samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je to možné, mohou OSVČ využít síť POC antigenních center, v nichž je vyšetření plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, další možností je samotestování.

Upozorňujeme, že vedle níže uvedeného postupu, který může být aktualizován doporučujeme sledovat také internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/.

 

Postup, který musí OSVČ při antigenním testování dodržet dle MPO

 

 1. Pro samotestování je možné využít antigenní testy ze seznamu, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. (k nalezení zde). Seznam bude průběžně aktualizován.

 2. Testy je možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě (ve velkém objemu přímo od distributora nebo např. v lékárně). K testům musí být přiložen návod v českém jazyce a je důležité uschovat fakturu pro následující případné kontroly ze strany zdravotních pojišťoven.

 3. V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 se nepoužije samotest, ale má být dodržen postup podle návodu pro příznakové osoby (dostupný zde).

 4. Testování se neprovádí u následujících osob:
  1. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou),
  2. osoby, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 5. Je nutné se seznámit s příbalovou informací a návodem k použití.

 6. Provedení a vyhodnocení testu.

 7. Negativní výsledek: je možné pokračovat v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

 8. Pozitivní výsledek: povinnost vykonat následující úkony:
  1. bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého praktického lékaře nebo místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k určení dalšího postupu,
  2. do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat,
  3. tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN,
  4. konfirmačnímu testu je povinnost se podrobit.

 9. S použitými testy se musí naložit dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob (dostupný zde):
  1. vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého,
  2. pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem (z metodického sdělení a frekvence testů pro sebetestující se jednotlivce vyplývá, že se použije po každém testování nový pytel),
  3. pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad, nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic,
  4. osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

 10. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy. Dobrovolně a plně na své vlastní náklady lze testy provádět i častěji.

 11. Jednou měsíčně je nutné vykázat vůči své zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím příslušného formuláře. Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

 

Upozorňujeme, že výše uvedené postupy se mohou měnit dle nových informací od MPO, Ministerstva zdravotnictví a usnesení Vlády ČR.

 

01. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo