trikolora

Může zaměstnavatel ochranné prostředky dýchacích cest, jejichž užití je nařízení mimořádným opatřením, za účelem rozložení nákladů na jejich pořízení prodávat zaměstnancům?

Pokud jde o povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest uvedenými v bodech 1 a 2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021, Č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu, je třeba respektovat základní premisu tohoto opatření v kontextu právní úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Má-li tedy zaměstnavatel povinnost vybavit své zaměstnance při práci odpovídajícím ochrannými prostředky dýchacích cest, musí tak učinit plně na své náklady a pro zaměstnance zdarma. Takové ochranné prostředky tak nelze zaměstnancům za tímto účelem prodávat.

 

Pokud by chtěl zaměstnavatel „nad rámec výše uvedeného“, tedy např. pro osobní potřebu zaměstnanců či pro jejich rodinné příslušníky, tyto ochranné prostředky oficiálně distribuovat (prodávat), či by takto v případě, kdy dle opatření Ministerstva zdravotnictví je vyžadována pouze zdravotnická rouška, nabízel zaměstnancům respirátor, jsme toho názoru, že toto rovněž nelze považovat za postup v souladu s právními předpisy, jelikož by v danou chvíli mohl prodávat zdravotnický prostředek, jehož prodej může být regulován. V případě, že by respirátor či rouška nebyly identifikovány jako zdravotnický prostředek, ale jako obecný ochranný prostředek, lze o prodeji zaměstnancům uvažovat, ale nesmí tím být nahrazována povinnost před prvního odstavce uvedeného výše.

 

Výjimky, ve kterých ochrana dýchacích cest při výkonu práce není povinná:


04. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo