trikolora

Jakým způsobem mohou personálně zaměstnavatelé zajistit testování ve svých podnicích?

Pokud jde o naplnění požadavku na povinné testování zaměstnanců u zaměstnavatelů dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, je toto v zásadě možné provádět dvěma způsoby, a to samotestováním, nebo prostřednictvím zdravotnického personálu. Stále však platí, že preferovaným způsobem testování je využití sítě schválených testovacích míst pro veřejnost.

 

Antigenní testy pro samotestování zaměstnanců je možné si zakoupit od společností, které jsou uvedeny v seznamu vedeném a průběžně aktualizovaném Ministerstvem zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Samotestování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, a to aktuálně ve výši 60 Kč maximálně 4x za měsíc na jednoho pojištěnce. 


Testování pomocí zdravotnického personálu může probíhat (a) přes závodního lékaře či poskytovatele pracovnělékařských služeb, (b) v garantované síti antigenních odběrových center a dále (c) u poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří splňují pro tuto funkci podmínky uvedené na webových stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/

 

Pokud jde o zajištění testování zdravotnickým personálem ve Vašem závodu pomocí soukromého poskytovatele, který naplňuje specifikace a definiční znaky zdravotnického personálu, bohužel nemáme žádné oficiální kontakty, které bychom Vám mohli doporučit.

 

Nicméně tyto služby poskytují např. následující společnosti, které mají v nabídce i mobilní odběrový tým (demonstrativní výběr dle našich zkušeností z praxe – nikoli přímé doporučení či nabídka): Promedeus - https://www.promedeus.cz/testovani-a-testy-na-covid-19-antigen-ci-protilatk.

04. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo