trikolora

Má zaměstnavatel povinnost testovat i živnostníky a agenturní zaměstnance? Bude mu testování uhrazeno pojišťovnou, ač živnostníci a agenturní zaměstnanci nejsou pojištěnci?

Zaměstnavatel má povinnost testovat všechny osoby (pracovní smlouvy, DPP, DPČ, živnostníky i agenturní zaměstnance či jiné osoby pravidelně se vyskytující na pracovišti), které se pravidelně vyskytují na pracovišti. Zaměstnanci pracující na základě dohod se počítají do limitu zaměstnanců společnosti, od něhož je nutnost testovat, a zároveň se musí testování podrobit. Zaměstnavatelé jsou povinni testovat i agenturní zaměstnance, kteří jsou jim přiděleni agenturou práce a pracují na jejich pracovišti. Povinnost se dále vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztah, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti spolu se zaměstnanci zaměstnavatele (např. spolupracující OSVČ či jiné osoby, které se vyskytují pravidelně na daném pracovišti – např. coworking).

Testování v případě osob, které nejsou pojištěni u některé z českých zdravotných pojišťoven, nebude těmito pojišťovnami propláceno. Není však důležité, kdo za tyto osoby odvádí pojištění, důležitá je skutečnost, že osoby pojištěny jsou.

Výjimka z povinného testování se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nově je však potřeba o této skutečnosti doložit potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb. Další výjimkou z povinného testování je vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a sice po 14 dnech od očkování. Povinné testování se dále nevztahuje ani na zaměstnance, kteří vykonávají práci z domova (pracují tzv. na home office). Osoby pracující na home office jsou započítávány do celkového počtu zaměstnanců, od kterého se povinnost testování pro zaměstnavatele odvíjí, povinnost testování se těchto osob však netýká.

Povinnost testování z pohledu zaměstnavatele neplatí pro pracovníky dodavatelů apod., kteří vstupují na pracoviště pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dodávky (nepracují na pracovišti po delší dobu či pravidelně). Nicméně v rámci BOZP a ochrany zdraví může být i po těchto osobách test vyžadován pro vstup do prostor. Tato povinnost je každopádně založena v zásadě na smluvní bázi.

12. 03. 2021

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo