trikolora

Jakým způsobem je možné podat žádost pro získání dotace ve druhé výzvě programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ?

Ministerstvo zemědělství dne 10. 3. 2021 vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, která má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %. Dotační program navazuje na podporu za předchozí období, za rozhodné období se tedy považuje období od 1. 12. 2020 až do 28. 2. 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 3. do 30. 4. 2021.

Žádost včetně příloh může podat žadatel pouze prostřednictvím modulu pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui), který po sestavení žádosti umožňuje odeslání jejich dat na Ministerstvo zemědělství příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho doručení příslušnému podacímu místu (prostřednictvím datové schránky, pošty nebo osobně na podatelnu Ministerstva zemědělství).

Pro podání žádosti je nutné doložit následující údaje:

 


Pro podání žádosti prostřednictvím modulu je nutné se nejprve zaregistrovat do Modulu pro žadatele, uživatel musí být přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Omezený registrovaný účet si žadatel zřídí prostřednictvím emailové adresy postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/. Oba druhy uživatelských účtů umožňují obdobný způsob práce v prostředí modulu pro žadatele a stejně tak oba umožňují vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu, i za jiné osoby.

Podrobný návod vyplnění žádosti prostřednictvím modulu pro žadatele naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/.

15. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo