trikolora

Jaké jsou podmínky pro získání dotace ve druhé výzvě programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ?

Ministerstvo zemědělství dne 10. 3. 2021 vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, která má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %. Dotační program navazuje na podporu za předchozí období, za rozhodné období se tedy považuje období od 1. 12. 2020 až do 28. 2. 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 3. do 30. 4. 2021.

Žadatelem této dotace nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky.

 

Další podmínky pro žadatele:

 

V případě, že byla ke dni 15. 3. 2021 žadateli poskytnuta za rozhodné období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 podpora z jiného podpůrného programu určeného na zmírnění dopadů přijatých opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (např. Antivirus, Covid – Nájemné, Covid – Gastro), bude o tuto částku podpora z tohoto dotačního programu krácena.

Žadatelem nemůže být subjekt, kterému byla poskytnuta v rozhodném období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.

Žadatelem také nemůže být subjekt, který obdržel v rozhodném období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZE, dotaci z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku a fondů EU.

O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo zemědělství na základě žádosti o dotaci.

Přesné zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/.

15. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo