trikolora

Je stále možné nahradit vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti?

Na základě Usnesení vlády č. 206 ze dne 26. února o přijetí krizového opatření byla nařízena povinnost pohlížet na čestná prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a u nichž nebyla provedena vstupní zdravotní prohlídka jako na posouzení o zdravotní způsobilosti. Toto čestné prohlášení je platné nejdéle 90 dní ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu. Toto nařízení nabylo účinnosti dne 27. února 2021 a je platné do 28. března 2021.

Současný nouzový stav byl Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021 vyhlášen na dobu 30 dní počínaje 27. únorem, konče 28. března 2021.

Čestná prohlášení tedy na základě výše uvedeného budou v platnosti nejdéle do 26. června 2021, resp. 90 dní od vydání.

Plný text příslušného usnesení vlády je dostupný zde.

16. 03. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo