trikolora

Jaké jsou obecné podmínky povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest dle opatření Ministerstva zdravotnictví?

V současné době platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 26. února 2021 (s účinností od 1. března 2021), které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (dále jen „Ochranné prostředky“)

 

Povinnost nošení Ochranných prostředků je zavedena:

Na výše zmíněných místech je tedy možné použít i zdravotnickou roušku


Přísnější podmínky jsou zavedené pro: 

Na výše uvedených místech je nutné použít respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Zdravotnická rouška není v těchto případech dostačující. Výjimku tvoří děti od 2 do 15 let, u nich je možné roušku použít.

Výjimku z výše uvedneného mají různé skupiny obyvatel a pracovníků jako např. zdravotníci, je-li to nutné pro poskytování zdravotních služeb (např. resuscitace), řidiči vozidel veřejné dopravy, soudci, advokáti, státní zástupci, znalci a tlumočníci při soudním jednání, umělci, moderátoři, redaktoři a osoby vykonávající práci kategorizované do třetí nebo čtvrté kategorie pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté zátěže (práce ve sklářství, hutnictví apod.).

Celkový výčet je uvedený zde (bod č. 3): https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimořádné-opatřen%C3%AD-–-nošen%C3%AD-ochranných-prostředků-dýchac%C3%ADch-cest-s-účinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvolán%C3%AD.pdf.

Dále se ukládá povinnost zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Povinnost neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

17. 03. 2021

 

 

 

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo