trikolora

Jak je to s povinným testováním u zaměstnavatelů s méně než 10 zaměstnanci a OSVČ?

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021 byla rozšířena povinnost provádět povinné testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 6. 4. 2021 na všechny podnikatele, tj. zaměstnavatele jako právnické osoby s více jak jedním zaměstnancem (1 – 9 osob) a OSVČ s hlavní podnikatelskou činností.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, nejsou povinny postoupit testování.

Za zaměstnance se považují také (a) dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a (b) další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Toto rozšíření je posledním krokem k celoplošnému preventivnímu testování zaměstnanců ve snaze zamezit šíření nákazy koronaviru SARS – CoV-2.

Pokud zaměstnanec, u nějž je dána povinnost testování, nebude testován alespoň jednou za sedm dní, bude mu zaměstnavatelem odepřen vstup na pracoviště.

Výjimka z testování i nadále zůstává u jedinců, kteří:

 

Organizační stránka zaměstnaneckého testování zůstává stejná, co se týče frekvence provedených testů, podmínek vstupu na pracoviště či postupu v případě pozitivního výsledku provedeného testu. Výše příspěvků proplácená pojišťovnami je 60 Kč za 1 zaměstnance, maximálně však 240 Kč za 1 zaměstnance za měsíc.

Podrobné informace organizace zaměstnaneckého testování naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/

25. 03. 2021

 

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo