trikolora

Jakým způsobem je možné podat žádost pro získání dotace ve výzvě programu COVID – Nepokryté náklady?

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo 1. dubna 2021 výzvu v souvislosti s usnesením vlády č.  278 ze dne 8. března 2021 a v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která představuje nový program COVID – Nepokryté náklady (dále jen „Program“). Je třeba upozornit, že Program je alternativou k programu COVID – 2021. Žadatelé o podporu si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Cílem Programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty (tedy nepokrytých nákladů) a formou finanční kompenzace jim pomoci vyrovnat se s poklesem tržeb v souvislosti s protipandemickými krizovými opatřeními vlády. Program má pomoci subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Dotace bude poskytována jako plošná podpora bez ohledu na sektor.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle výzvy, se považuje období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 (dále jen „Rozhodné období“). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč/žadatele.

O podporu může zažádat žadatel, který splňuje následující podmínky

 

Žádosti jsou podávány prostřednictvím informačním systému AIS MPO, a to od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě tzv. upraveného výkazu zisku a ztráty sestaveného žadatelem za Rozhodné období, který musí být podepsán statutárním orgánem žadatele (nebo samotným žadatelem, je-li osobou samostatně výdělečně činnou) a osobou odpovědnou za jeho sestavení. Pokud ztráta po započtení dotací přesáhne částku 5 mil. Kč, je potřeba ověření statutárním auditorem nebo auditorskou společností. Požadavky pro prokázání výsledků hospodaření jsou k nalezení v Příloze č. 2 výzvy.

K žádosti je nutné přiložit

 

Podrobný návod vyplnění žádosti prostřednictvím modulu pro žadatele naleznete na internetových stránkách: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Help/ais_mpo_vnejsi/index.html. Další informace zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid---nepokryte-naklady--260347/.

Odkaz na celé znění výzvy: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/4/Vyzva-COVID-NepokryteNaklady.pdf.

14. 04. 2021

 

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo