trikolora

V jaké výši je aktuálně (k 22.4.2021) vyplácen nový kompenzační bonus a jak na něj dosáhnout?

Výše kompenzačního bonusu činí 1.000 Kč za každý den bonusového období. To ale neplatí vždy. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu je nyní stanoven maximální limit, a to ve výši rozdílu průměrné měsíční výše relevantních příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. Kompenzační bonus tedy nemůže být vyšší, než je propad relevantních příjmů OSVČ. Toto omezení se dotkne především OSVČ vykonávajících vedlejší činnost, zejména důchodců, studentů, osob na mateřské či rodičovské dovolené. Bonusová období už nejsou svázána s trváním nouzového stavu a vláda odsouhlasila prodloužení kompenzačního bonusu i na měsíc duben. Žádost za duben je možné podat až do 1. července 2021.

Subjektem „nového“ kompenzačního bonusu dle zákona 95/2001, který lze čerpat od února 2021, je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění (může se jednat i o vedlejší činnost OSVČ), splní-li tyto podmínky: 

 

OSVČ může čerpat kompenzační bonus za každý den bonusového období, kdy byla jedna nebo více činností OSVČ významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

Podat žádost je nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Nejpohodlnějším způsobem je využití webové aplikace. Kompletní informace o podmínkách nového kompenzačního bonusu naleznete na webových stránkách Finanční správy.

 

22. 04. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo