trikolora

Kdo je vyjmut z povinnosti testování se na pracovišti? Týká se tato výjimka pouze osob, které jsou 90 dní po onemocnění COVID-19 a lidí, kteří mají více než 14 dní po druhé dávce očkování?

Na základě mimořádných nařízení Ministerstva zdravotnictví, jež nabyla účinnosti v době od 05. 03. 2021 do 22. 05. 2021 jsou zaměstnanci povinni na výzvu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost podstoupit testování. Posledním mimořádným nařízením ze dne 22. 05. 2021 byla upravena doba povinnosti se testovat pro osoby, jež prodělaly onemocnění COVID-19, a to na 180 dnů. Z povinnosti jsou tedy vyjmuti zaměstnanci, kteří

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  2. byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.


25. 05. 2021

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo