trikolora

Jak je to s testováním zaměstnanců na DPČ pracujících jako domovníci, kteří nevykonávají svou činnost v sídle firmy?

Povinnost testování se vztahuje, jak na zaměstnance s pracovní smlouvou, tak na zaměstnance pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr (DPP a DPČ). 

Testování domovníka jako zaměstnance pracujícího na DPČ je povinné z důvodu styku s dalšími lidmi. Není rozhodující, že výkon pracovní činnosti vykonává v místě svého trvalého bydliště.

Zaměstnavatel má povinnost své zaměstnance testovat minimálně jednou týdně. Povinné testování ze strany zaměstnavatele je aktuálně nařízeno do konce června. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zrušení všech mimořádných opatření týkajících se povinného testování s účinností ode dne 1. července 2021.

Výjimka z povinného testování se uplatní na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nově je však potřeba o této skutečnosti doložit potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb. Další výjimkou z povinného testování je vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a sice po 14 dnech od očkování. Povinné testování se dále nevztahuje ani na zaměstnance, kteří vykonávají práci z domova (pracují tzv. na home office). Osoby pracující na home office jsou započítávány do celkového počtu zaměstnanců, od kterého se povinnost testování pro zaměstnavatele odvíjí, povinnost testování se těchto osob však netýká.


Z důvodu dynamicky se vyvíjející situace ohledně očkování doporučujeme sledovat webové stránky COVID Portálu: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach

Veškeré informace ohledně zajištění testování ve firmách jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/


22. 06. 2021


Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo