trikolora

Jaké jsou povinnosti nošení ochrany dýchacích cest na pracovišti od července 2021?

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 byla upravena povinnost nošení ochrany dýchacích cest na pracovišti. Opatření nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech vnitřních prostorech staveb, a to s několika výjimkami. Povinné nošení ochrany dýchacích cest je nařízeno ve všech vnitřních prostorech staveb (tedy i na pracovišti), které slouží např. jako prodejna, provozovna služeb, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb apod.

Výjimka je stanovena např. pro zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak apod. Konkrétní výjimky k dispozici v opatření (odkaz: Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest od 1. 7. 2021).

Opatření též nařizuje zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2 zmíněného opatření, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

19. 07. 2021

 

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo