trikolora

Zaměstnavatel chce ze své vlastní iniciativy testovat všechny své zaměstnance na pracovišti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkovaní, zda prodělali či neprodělali COVID-19 apod. Může zaměstnavatel takové testování zaměstnancům nařídit či jej nějak vynucovat?

Preventivní dobrovolné testování zaměstnanců, i přes stoupající čísla nakažených a v rámci současných pravidel ohledně očkování, lhůt po první a druhé dávce a ochranné lhůty po prodělání nemoci, nelze zaměstnancům zaměstnavatele jakkoli vnutit či přikázat.

S ohledem na povahu zákroku – tedy úkon spočívající s odběru vzorku z lidského těla – je nutné, aby byl tento úkon provádět specializovaným personálem, případně samotesty, v každém případě musí ale být prováděn dobrovolně, tj. s písemným informovaným souhlasem zaměstnance.

Současně pak upozorňujeme, že náklady na takové testování musí nést zaměstnavatel, nikoli zaměstnanci.

I v případě, že bude dobrovolné testování zavedeno, doporučujeme velmi pečlivě zvažovat, jaká opatření budou přijata vůči zaměstnancům, kteří testování odmítnou. Jakékoli opatření bude muset být řádně odůvodněno a promyšleno, aby nebylo diskriminační.

V tomto kontextu získávání informací od zaměstnanců je třeba brát na zřetel na to, že informace o podstoupení očkování, výsledcích testování, historii onemocnění COVID-19 apod. jsou osobní údaje o zdravotním stavu, svou povahou tedy vysoce důvěrné a chráněné informace – zvláštní kategorie osobních údajů. Jejich zpracování podléhá specifické právní úpravě, která, až na výjimky, nakládání s nimi značně omezuje. Agenda spojená s preventivním testováním by tedy musela být prováděna v souladu s pravidly o ochraně a zpracování osobních údajů.

21. 09. 2021

 


Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo