trikolora

Je potravinářský průmysl zahrnut do kritické infrastruktury?

Ano, za splnění určitých podmínek.

 

Kritickou infrastrukturou (KI) se dle zákona č. 240/2000 Sb. rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

 

Aby mohl být určen prvek KI, musí kromě odvětvového kritéria splňovat i kritéria průřezová.

 

Průřezovým kritériem je hledisko obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu nebo dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob.

 

Odvětvová kritéria stanovuje pro potravinářství nařízení vlády č. 432/2010 Sb., a to tato:

Rostlinná výroba = Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo zemědělského podniku, na území jednoho kraje pro jednotlivou plodinu nejméně 4000 ha.

 

Živočišná výroba

Počet chovaných kusů zvířat v jednom chovu na území jednoho kraje podle základních druhů hospodářských zvířat

a) skot: nejméně 10000 kusů,

b) prasata: nejméně 45000 kusů,

c) drůbež: nejméně 300000 kusů.

C. Potravinářská výroba

 

Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle základních druhů potravin:

a) mlýnské výrobky: nejméně 80000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,

b) cukr: nejméně 230000 tun za rok,

c) pekařské výrobky: nejméně 600000 tun za rok podle základních druhů pekařských výrobků,

d) mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100000 tun mlékárenských výrobků za rok,

e) maso a masné výrobky: nejméně 200000 tun masa za rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných výrobků.


17. 1. 2022

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo