trikolora

Má zaměstnavatel v rámci povinného testování od 17. 1. 2022 povinnost vystavit zaměstnanci potvrzení? Případně jakou?

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 5. 1. 2022 č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN platí následující.

 

Z čl. V. odst. 2 písm. b) mimořádného opatření dovozujeme, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vystavit potvrzení o absolvování testu, a to na žádost takového zaměstnance.

 

Informace uvedená na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/testovani-zamestnancu-od-17-ledna-2022/), která k 14. 1. 2022 uvádí následující: „Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec si provedl nebo mu byl proveden test, s pozitivním výsledkem, se nařizuje vystavit testovanému zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze opatření (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf). Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: datum provedení testu s pozitivním výsledkem, název nebo jméno zaměstnavatele, identifikační číslo osoby, jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce a podpis a razítko zaměstnavatele.“, dle našeho názoru nemá podklad v textu mimořádného opatření.

 

Stále však platí, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vystavit potvrzení o absolvování testu, a to na žádost takového zaměstnance. Uvedení výsledku testu na tomto potvrzení je na přístupu zaměstnavatele, doporučujeme jej však uvádět.


Zaměstnavatel také musí plnit další povinnosti evidenční a informační vůči krajské hygienické stanici, která nemají vliv na vystavování potvrzení.


17. 1. 2022

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás.

Zeptejte se

Partneři projektu

potravinarska-komora-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo